Vi på Klosterresor lever fortfarande med de konsekvenser som flera års avbrott på grund av pandemin har medfört. Just nu upplever vi att efterfrågan på resor har ökat. Samtidigt måste vi vara försiktiga och inte växa allt för snabbt igen med tanke på både pandemin och omvärldssituationen.

Detta har medfört att vi har fått lägga fokus på de grupper som reser med oss och tyvärr måste tillfälligt begränsa vår övriga service. Därför har vi i nuläget inte möjlighet att ombesörja enskilda bokningar på klosterboende. Vi hoppas på er förståelse i nuvarande omständigheter.

Våra systerföretag Exodus Resor och King Tours erbjuder olika gruppresor för enskilda som det finns möjlighet att anmäla sig till.

För grupper hänvisar vi att kontakta oss via mejl eller telefon.
Våra öppettider: 09.00-12.00 & 13.00-16.00
0140 – 37 50 85