Île-de-France utgörs av åtta departement, varav staden Paris intar en särskilt framträdande roll. Med knappt 11,5 miljoner invånare är regionen den mest folkrika i Frankrike. Sedan medeltiden har Île-de-France varit säte för den franska kungamakten och sedermera även Republikens institutioner

Våra resmål i Île-de-France