Florens (på italienska Firenze; på latin Florentia) är en stad på en slätt vid foten av Apenninerna, på ömse sidor om floden Arno i mellersta Italien, huvudstad i regionen Toscana och huvudort i provinsen Firenze. Florens var under medeltiden ett finansiellt centrum.

Utan att överdriva är Toscana det mest fotograferade och omskrivna regionen. Här finns en lång historia och vackra landskap. Toscanas centrum Florens som definitivt är värt ett besök.

Florens grundades redan år 58 f. Kristus. Florens var den första staden i Europa som stenlade sina gator.

På 1300-talet var Florens den rikaste staden i Europa och det var under den florentinska renässansen som Brunelleschi blev den moderna arkitekturens fader. Det var då Botticelli målade ”Venus” och Våren”, Michelangelo skulpterade ”David” innan han kallades till Rom av påven.

Florens var Italiens huvudstad, mellan 1865-1871, strax efter Italiens enande.

Våra boenden i Florens

Mera om Florens

År 1982 sattes Florens historiska centrum upp på UNESCO:s världsarvslista. Staden är säte för ärkebiskop sedan 1420. Florens finns nämnd redan 59 f.Kr. som Florentia då romerska krigsveteraner erhöll mark där, eftersom jorden var bördig. De byggde upp staden efter samma mönster som ett militärläger, och fortfarande har detta mönster bevarats i stadskärnan. Kejsare Diocletianus utsåg senare Florens till provinsen Tuscias huvudstad.