Andalusien (spanska: Andalucía) är en region i södra Spanien. Andalusien är den mest befolkade och näst största av Spaniens sjutton autonoma regioner. Dess huvudstad är Sevilla. Andalusien gränsar i norr till Extremadura och Castilla-La Mancha, i öst till Murcia och Medelhavet, i väst till Portugal och Atlanten, samt i syd till Medelhavet och Gibraltar.

Våra resmål i Andalusien


Mera om Andalusien

En av flera teorier – varav ingen är bevisad – är att namnet Andalusien kommer av det arabiska namnet ”Al Andalus”, som refererar till de delar av den Iberiska halvön som var under muslimsk överhöghet. Tartessos, huvudstaden i den forna tartessiska civilisationen, låg i Andalusien, och kallades i Bibeln ”Tarshish”. Andalusiens kultur har påverkats kraftigt av de åtta århundraden som området var under muslimsk ockupation, vilken upphörde 1492 då katolikerna återtog Granada.