Man ska ha någon form av reseförsäkring när man reser. Idag finns det reseförsäkring i en del hemförsäkringar och i en del kort när man betalar resan med det. Men det är mycket viktigt att ni kontrollerar så ni har en god reseförsäkring. Om den behöver kompletteras arbetar vi direkt med Gouda som har kompletteringar och mer omfattande reseförsäkringar.

Gouda: Avbeställningsförsäkring

Försäkringen ersätter avbokningskostnader eller ombokningskostnader om du måste avboka din resa på grund av:
-Akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall som drabbar dig, en nära anhörig, med-försäkrad medresenär eller någon du har för avsikt att besöka.

Försäkringen gäller utan självrisk.

Gouda: Reseförsäkring vid Grupp- och konferensresa

Försäkringen är skräddarsydd för grupp- och konferensresan, då den försäkrar både dig och din resa. Blir du sjuk, skadad eller får resan förstörd, ger försäkringen dig ersättning.