Storlondon (eng. Greater London) är ett administrativt storstadsområde kring London. Storlondon är ett av Englands ceremoniella grevskap men med City of London exkluderat. Under namnet London utgör det en av Englands nio regioner.

Våra resmål i Storlondon


Mera om Storlondon

Regionen utmärker sig på flera sätt i Storbritanniens administrativa indelning, bland annat är den ensam om att ha en direktvald borgmästare. Greater London är uppdelat i 32 London boroughs som var och en styrs av en London Borough Council samt City of London, som har ett unikt styre med anor från 1200-talet.