Socialt engagemang i samarbete med Tranås Resebyrå.

För att minska klimatavtrycket vid flygresor har vi valt att vara proaktiva genom att stödja ett projekt för fossilfritt flygbränsle genom Fly Green Fund. Alla som bokar sin flygresa genom oss är med och bidrar till arbetet för ett bättre flygbränsle.

Fly Green Fund

Tranås resebyrå/Klosterresor anser det viktigt att vara proaktiva för att minska klimatavtrycket och delar Fly Greens Funds vision och vi avsätter 50 kronor för varje resenär som går direkt till föreningen när du bokar flyg med oss. Om du vill vara med och ge ett bidrag kan du välja att göra det i samband med din bokning.

 

Fly Green Fund är en ekonomisk förening, utan vinstintresse, som ger företag och privatpersoner möjlighet att reducera sitt klimatavtryck vid flygresor. Målet är att tillsammans kickstarta marknaden för bioflygbränsle i Norden.

Vision
”Att göra det möjligt för affärs- och privatresenärer att flyga på bioflygbränslen i Norden” är Fly Green Funds vision.

Det går redan i dag att flyga mer hållbart. Varför gör vi inte det då?
Det finns två hinder:
1. Idag är bioflygbränsle dyrare än vanligt flygfotogen
2. Det produceras för lite
Det gäller inte bara här i Sverige och Norden – utan i hela världen. För att få ner priset måste vi visa att vi är många som vill flyga på bioflygbränsle och att vi är beredda att betala för det. På så sätt ökar vi volymerna samtidigt som vi visar producenter av biobränsle att det finns kunder vilket i sin tur gör att priset sjunker.

Mer info: flygreenfund.se

New Hope

Tranås Resebyrå/Klosterresor och personalen sponsrar New Hope, Reseindustrins Barnfond.

 

Sedan millenieskiftet har New Hope drivit projekt med andra mindre organisationer eller privatpersoner runt om i världen. Fonden har eftersträvat att driva små och ”greppbara” projekt, där man kan se direkta resultat av de donationer man gjort. New Hope har inga anställda, utan förlitar sig på ideellt arbete. På så vis säkrar fonden att nästan 96% av insamlade medel når fram till barnen.

New Hope i korthet
• Idén kom upp vid en resa med resebransch folk till Tibet 1988
• Första insamlingsåret 1989
• Kommer under 2014 att ha samlat in 25 miljoner kronor, samtidigt som man firar 25 år som insamlingsorganisation
• Är en stiftelse som står under Länsstyrelsens överinseende
• Innehar 90-konto
• Sponsras av alla stora företag i resebranschen
• New Hope har en central kostnad som för närvarande uppgår till endast 4% av allt som vi samlar in
• Ger ut en adventskalender med vinster från reseindustrin varje år.
• Genomför varje år 8-10 projekt runt om i världen

Tranås Resebyrå sponsrar tre flickors skolgång vid Kiotaniskolan samt en resurs

Vilken tur att det finns eldsjälar med visioner!
Eldsjälar som de brinner för att genomföra genomföra sina visioner! En kenyansk kvinna hade en dröm att bygga upp en verksamhet där föräldralösa barn från Nairobis värsta slumområden skall få ett hem och möjlighet att gå i skola! Drömmen heter Kiotani Day and Boarding School och ligger söder om Nairobi, på vägen till Mombasa.

Gabriela: Som med så många afrikanska familjer är det “mormor” som är ankaret i familjen. Gabrielas mamma blev med barn medan hon fortfarande gick i skolan. Äldsta dottern Jennifer är nu 16 år. Därefter föddes systern Gilian 13 år och sist Gabriela, som nu är 8 år. Alla flickorna har olika fäder.
Modern Juliet gick aldrig klart skolan och försörjer sig nu på småjobb. Oklart exakt vad detta är, men antagligen betyder det att hon är prostituerad.

Happy: är yngst av 6 syskon. Föräldrarna kommer från kusten, men sökte sig till Nairobi för att leta efter jobb. De bor i Mlolongo slummen och försörjer sig på olika ströjobb. Det största problemet är dock att fadern är alkoholist och spenderar mycket pengar på alkohol. Under långa perioder är han försvunnen och modern måste då ensam skaffa fram mat till barnen. Detta är antagligen den bästa tiden för barnen, för när fadern är hemma är han mycket våldsam och slår både sin fru och barnen.

Magdalene: har aldrig bott i slummen, men genom att erbjuda en plats på skolan har Positive Life antagligen hindrat att hon hamnat i slummen. Magdalenes pappa dog 2017. Han var HIV positiv och antagligen tog han sitt liv på grund av detta. Familjen bodde ungefär en timmas resa från Nairobi. Mamman var tvungen att ta över försörjningsansvaret för familjen och flyttade in till Nairobi för att börja arbeta som hemhjälp. Magdalene bodde kvar ute på landet tillsammans med sina bröder och tillsammans med farmor, som höll ordning och reda. 2018 dog farmodern plötsligt och barnen fick leva ensamma, vilket visade sig vara katastrofalt. De klarade inte av att ta hand om varandra.

Mer info: newhope.se